26 24 93 78 info@caspermurer.dk

Skal du i gang med et stort byggeprojekt? Totalentreprise bliver normalt brugt ved større typer af projekter, hvor der skal mange forskellige håndværkere ind over, og det derfor kan være vanskeligt for en person udenfor faget, at varetage opgaven at få projektet styret fra start til slut.

Fordelen for dig er, at du kun skal lave en aftale med os og dermed kun skal afregne med os – så klarer vi alt det andet.

Inden vi går i gang udarbejder vi et skitseforslag til dit projekt, herefter den færdige tegning samt en beskrivelse til byggeriet. Det hele bliver udarbejdet på baggrund af dine behov og ønsker.

Som totalentreprenører varetager vi alle ydelser inden for rådgivning, hvor vi udvælger rådgivere og entreprenører til at udfærdige arbejdet. Derudover varetager vi alle opgaver inden for planlægning og styring fra start til slut.

Med totalentreprise tager vi os således af hele dit byggeprojekt, uden at du skal bekymre dig om, at der eksempelvis bliver lavet de korrekte aftaler på de rigtige tidspunkter – det er vi nemlig rigtig gode til at holde styr på.

De forskellige typer entrepriser

Der er forskellige typer af entrepriser, der henvender sig forskellige typer af opgaver. Kort sagt er en entreprise et udtryk for, hvor ansvarsområderne er placeret, når du skal have udført et projekt. Derfor er projektets omfang også det, der er mest afgørende for, hvilken type entreprise, man skal vælge.

Ved fagentreprisen skal du i store træk styre det hele selv i projektet, mens du med hovedentrepriseformen selv skal sørge for, at alle godkendelser er i orden og sørge for kontrakter med nødvendige underentreprenører. Hovedentreprenøren styrer underentreprenørerne og økonomi.

Totalentreprisen gør, at du kun skal lave en aftale, og herefter er der andre, der tager over og ordner hele processen for dig. Det er typisk ved store byggerier, denne entrepriseform er særlig hensigtsmæssig.